5 November 2013

Parent Teacher Conferences

Dear Parents,

On Monday, November 11 from 10:00 – 18:00 there will be ES Parent/Teacher conferences. Your child’s homeroom teacher will contact you to make an appointment. The discussion will focus on your child’s portfolio so you will have concrete examples of his/her progress.

Also, you’ll have the opportunity to speak with the specialty teachers. Ms. Josifovska (dance), Ms. Krkovski (PE), Ms. Ristovska (computer), and Ms. Ilieva (music) will meet with you in the MS Library/ Media Room. Ms. Andrejevikj (4th grade dance), Ms. Suntova (Macedonian Language) and Marija Buralieva (ESL teacher) will be in their classrooms. You can stop by and they will also have portfolios of your child’s work.

There will be no regular classes that day. School will resume on Tuesday, Nov. 12.

If you would like to speak to me I will be available all day.

Warm regards,

Cindy Gold, M. Ed

Elementary School Principal

 

Драги родители,

Дозволете да Ве известиме дека во понеделник, на  11 ноември од  10:00 – 18:00 часот ќе се одржат родителски средби. Учителката на Вашето дете ќе Ве контактира и ќе Ви закаже состанок. Овој пат, дискусијата ќе се фокусира на портфолиото на Вашето дете. На тој начин Вие ќе добиете конкретни информации  за неговиот / нејзиниот напредок. Исто така, ќе имате можност да разговарате со наставниците  по уметност, физичко, музичко и компјутери. Средбата со нив ќе биде во  Media room(208), единствено учителките по танц, македонски јазик и ESL ќе бидат во своите училници. Сите тие имаат  портфолио  на Вашето дете и од нив исто така можете да добиете информации за напредокот во овие области.

Тој ден нема да има настава, а истата ќе продолжи следниот ден, 12 ноември, вторник.

Доколку сакате да се сретнете со мене, јас ќе бидам во мојата канцеларија во текот на целиот ден.

Искрени поздрави,

Синди Голд

Директор на Основното училиште