Програма за стипендирање Борис Трајковски-НОВА 2019

-----------

Резултати

19 февруари 2019

Почитувани ученици, 

Уште еднаш Ви благодариме за учеството на програмата за стипендирање Борис Трајковски - НОВА.

Рангирањето започнува со најдобриот и завршува со најнискиот постигнат резултат. Прикажани се поединечните резултати од тестот по

Кандидатите пласирани од реден број 1 (еден) до реден број 13 (тринаесет) на ранг листата по математика и кандидатите пласирани од реден број 1 (еден) до реден број 11 (единаесет) според резултатите постигнати на тестот по англиски јазик се пласираат во вториот круг.

Учениците кои продолжуваат понатаму ќе добијат дополнителни инструкции (на нивните електронски адреси) за поднесување на документи.

Вториот круг натпреварување ќе се одржи на 9 март 2019 година во Гимназијата НОВА (почетокот ќе биде во координација со регионалниот натпревар по физика).

Со почит,

 

Фондација Борис Трајковски и

Гимназија НОВА

 -----------

Број и вредност на стипендиите

Ќе бидат доделени три целосни стипендии. Учениците кои ќе се пласираат во вториот круг имаат право да конкурираат за финансиска помош која може да покрие до 50% од школарината. Ќе бидат доделени до 10 делумни стипендии.

Секој ученик кој сака да земе учество во програмата за стипендирање треба да ги исполни следниве критериуми

  • Да има одличен успех од VII до IX одделение
  • Да пополни електронска апликација за стипендирање
  • Да полага тестови по англиски јазик* и математика*

Ќе бидат објавени резултати од тестот по англиски јазик и математика. Дваесет (20) кандидати од вкупниот број на учесници ќе се пласираат во втор круг. Кандидатите со постигнат најдобар резултат на тестот по англиски јазик (десет највисоко рангирани) и кандидатите (10) со најдобар постигнат резултат на тестот по математика  го продолжуваат натпреварувањето. Во вториот круг, под надзор на повеќечлена комисија учениците ќе презентираат лидерски, тимски и креативни вештини. Трите (3) целосни стипендисти ќе се изберат врз основа на вкупните бодови од тестовите и активностите од вториот круг.

Кандидатите кои нема да добијат целосна стипендија  имаат право да аплицираат за финансиска помош**.

Ќе бидат избрани најмногу 10 кандидати. Вредноста на доделената финансиска помош покрива до 50% од трошоците за школување во НОВА.

Обновување на стипендирањето

Стипендирањето се обновува секоја наредна година под услов ученикот-стипендист да ги исполнува академските и лидерски очекувања на училиштето: да постигнува континуиран одличен успех, односно просек од 10 или повеќе на скала на оценување од 1 до 12,  да учествува  конструктивно во програмата „Помош на заедницата“ и активно да учествува во најмалку една од училишните програми за лидерство. Каков било инцидент на академска нечесност или сериозен дисциплински престап повлекуваат прекинување на програмата за стипендирање. Ученикот и семејството потпишуваат Договор за стипендирање кој ги уредува сите очекувања од носителот на стипендијата.

*Сите тестирања се изведуваат под шифра и  резултатите (ранг-листата) се објавуваaт под шифра.

**Кандидатите кои аплицираат за финансиска поддршка ќе треба да  достават и дополнителен формулар за финансиска помош.

Процедура: